Plas Bellin - Hostel i Deuluoedd

Mae Plas Bellin yn cynnig llety dros dro gyda chefnogaeth i hyd at 23 teulu. Mae staff yn gweithio ym Mhlas Bellin 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae’r tîm cefnogi, sy’n cynnwys cydlynwyr a gweithwyr cefnogi yn gyfrifol am ddarparu cyd-gefnogaeth sy’n cynnwys gweithio gydag aml-asiantaeth er mwyn helpu pob un sy’n defnyddio’r gwasanaethau i gyflawni’r deilliannau ar eu cynlluniau cefnogi personol. 

50
families supported, including 65 children (16-17)

Mae Plas Bellin yn gwella bywydau trwy wneud y canlynol: 

  • Cynnig asesiad a chynllun cefnogi i bob teulu yn seiliedig ar eu hanghenion personol
  • Helpu gyda dod o hyd i a dal gafael ar addysg a gwaith, lle bo’n briodol
  • Atgyfeirio at wasanaethau arbenigol gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau
  • Cefnogi pobl i ennill sgiliau a magu hyder er mwyn cynnal tenantiaeth trwy’r rhaglen Pasport Ailgartrefu a dod o hyd i lety sefydlog er mwyn symud ymlaen
  • Cefnogi teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau pwrpasol
  • Cynnig amgylchedd diogel a chadarnhaol sy’n arwain at gyflawni deilliannau.

Sut mae derbyn y gwasanaeth? 

Caiff yr holl atgyfeiriadau eu derbyn gan y Porth Cefnogi Pobl trwy Dîm Digartrefedd Cyngor Sir y Fflint.

Yn Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei wybod yn ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, mae cefnogaeth ar gael. Cliciwch yma i weld y camau nesaf i'w cymryd yn eich ardal chi.

Lleoliad / Manylion Cyswllt: Local Solutions, Plas Bellin, Lôn Oakenholt, Neuadd Llaneurgain, Sir y Fflint,
CH7 6DF
Ffôn: 01244 813562
Ffacs: 01244 819914

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2018 Local Solutions