Hostel i Ferched Sunraye

Make a donation

£25
Sponsor a room at the hostel for a day and make a real difference
Donate Now

Mae Sunraye yn cynnig llety i hyd at 9 merch sengl rhwng 16-65 oed. Bydd pob preswylwraig yn derbyn cefnogaeth fydd yn cyd-fynd â’u hanghenion personol, gyda’r bwriad o’u galluogi i gymryd rhan mewn addysg a gwaith, lle bo’n briodol, a symud ymlaen at lety sefydlog. Mae gan yr hostel gysylltiadau gwych gyda chyfleusterau, adnoddau ac asiantaethau addysg lleol, er enghraifft, y Ganolfan Byd gwaith a gwasanaethau iechyd meddwl a chefnogaeth cyffuriau ac alcohol lleol.

Cefnogaeth sydd ar gael:

  • Ystafell wely sengl gyda dodrefn, gydag ystafell ymolchi a chegin gyfrannol a lolfa gyffredin
  • Cefnogaeth un i un er mwyn datblygu sgiliau byw yn annibynnol, er enghraifft, cyllidebu, coginio ayb
  • Cymorth gyda dod o hyd i hyfforddiant, gwaith gwirfoddol, addysg a gwaith
  • Mae gweithwyr cefnogi ar y safle 24 awr y dydd
  • Cefnogaeth i dderbyn y budd-daliadau y mae gan bob un hawl i’w derbyn
  • Atgyfeirio at wasanaethau arbenigol sy’n cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau
  • Cefnogaeth i ennill sgiliau a magu hyder i gynnal tenantiaeth trwy’r rhaglen Pasport Ailgartrefu a symud ymlaen at lety sefydlog
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol fel y sied grefftau, lle gall y tenantiaid uwchgylchu dodrefn a chymryd rhan mewn gweithgareddau crefftau
  • Cefnogaeth i ferched sy’n feichiog hyd at enedigaeth y babi os bydd angen

Sut mae derbyn y gwasanaeth?

Er mwyn derbyn y gwasanaeth hwn, bydd arnoch chi angen i Borth Sir y Fflint – Tîm Digartrefedd Sir y Fflint – eich atgyfeirio chi. Ffoniwch Sunraye os hoffech chi fwy o wybodaeth am y prosiect hwn.

20
women accommodated and supported (17-18)

Yn Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei wybod yn ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, mae cefnogaeth ar gael. Cliciwch yma i weld y camau nesaf i'w cymryd yn eich ardal chi.

Lleoliad / Manylion Cyswllt: Ffordd Yr Wyddgrug, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 4QN
Ffôn a Ffacs: 01244 831337
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 
Twitter : @sunraye
Facebook: https://www.facebook.com/SunrayeHostel/

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2018 Local Solutions