Hostel i Ferched Sunraye

Make a donation

£25
Sponsor a room at the hostel for a day and make a real difference
Make a donation using Virgin Money Giving

Mae Sunraye yn cynnig llety i hyd at 9 merch sengl rhwng 16-65 oed. Bydd pob preswylwraig yn derbyn cefnogaeth fydd yn cyd-fynd â’u hanghenion personol, gyda’r bwriad o’u galluogi i gymryd rhan mewn addysg a gwaith, lle bo’n briodol, a symud ymlaen at lety sefydlog. Mae gan yr hostel gysylltiadau gwych gyda chyfleusterau, adnoddau ac asiantaethau addysg lleol, er enghraifft, y Ganolfan Byd gwaith a gwasanaethau iechyd meddwl a chefnogaeth cyffuriau ac alcohol lleol.

Cefnogaeth sydd ar gael:

  • Ystafell wely sengl gyda dodrefn, gydag ystafell ymolchi a chegin gyfrannol a lolfa gyffredin
  • Cefnogaeth un i un er mwyn datblygu sgiliau byw yn annibynnol, er enghraifft, cyllidebu, coginio ayb
  • Cymorth gyda dod o hyd i hyfforddiant, gwaith gwirfoddol, addysg a gwaith
  • Mae gweithwyr cefnogi ar y safle 24 awr y dydd
  • Cefnogaeth i dderbyn y budd-daliadau y mae gan bob un hawl i’w derbyn
  • Atgyfeirio at wasanaethau arbenigol sy’n cynnwys gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau
  • Cefnogaeth i ennill sgiliau a magu hyder i gynnal tenantiaeth trwy’r rhaglen Pasport Ailgartrefu a symud ymlaen at lety sefydlog
  • Cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol fel y sied grefftau, lle gall y tenantiaid uwchgylchu dodrefn a chymryd rhan mewn gweithgareddau crefftau
  • Cefnogaeth i ferched sy’n feichiog hyd at enedigaeth y babi os bydd angen

Sut mae derbyn y gwasanaeth?

Er mwyn derbyn y gwasanaeth hwn, bydd arnoch chi angen i Borth Sir y Fflint – Tîm Digartrefedd Sir y Fflint – eich atgyfeirio chi. Ffoniwch Sunraye os hoffech chi fwy o wybodaeth am y prosiect hwn.

20
women accommodated and supported (17-18)

Yn Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei wybod yn ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, mae cefnogaeth ar gael. Cliciwch yma i weld y camau nesaf i'w cymryd yn eich ardal chi.

Lleoliad / Manylion Cyswllt: Ffordd Yr Wyddgrug, Cei Connah, Glannau Dyfrdwy, Sir y Fflint, CH5 4QN
Ffôn a Ffacs: 01244 831337
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 
Twitter : @sunraye
Facebook: https://www.facebook.com/SunrayeHostel/

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Related articles

On Friday 24th May we launched our new Young Persons' Hub. The hub will bring together our current services working with young people in Liverpool, providing an 'all in one place' service.

A Householder, Lisa, and Young person, Leaninna, from Wirral Supported Lodgings were featured on BBC Radio Merseyside and spoke about their experiences with the project.  Lisa spoke about what it is like to be a Householder as the program advertised the need for Householders in our projects across Merseyside and North Wales.  

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2021 Local Solutions