Nightstop

Mae ein gwasanaeth Nightstop yn cynnig llety mewn argyfwng i bobl ifanc 16-21 oed sy’n dod yn ddigartref ac angen rhywle i’w aros yn syth. Mae gwasanaethau Nightstop gan Local Solutions yn achrededig gyda mudiad Nightstop Cenedlaethol, DePaulUK. Gall pobl ifanc aros mewn llety Nightstop am hyd at 28 diwrnod nes bod modd dod o hyd i lety sefydlog.

Cefnogaeth sydd ar gael:

  • Ystafelloedd gwely gyda dodrefn a phrydau bwyd
  • Cefnogaeth i ddod o hyd i lety sefydlog er mwyn symud ymlaen, os nad ydy symud yn ôl adref yn bosibl neu yn addas
  • Cymorth gyda dod o hyd i a mynd i mewn i addysg neu waith
  • Cefnogaeth i dderbyn budd-daliadau y mae gan y person ifanc hawl i’w derbyn
  • Cymorth i dderbyn cefnogaeth arbenigol, yn unol ag anghenion y person ifanc
  • Cymorth gyda thocynnau teithio, pecyn o bethau ymolchi a dillad, lle bo’n briodol.

Ym mhle mae’r gwasanaeth hwn?

Mae ein gwasanaeth Nightstop ar gael yn Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Sir Conwy, cliciwch yma am fanylion isod.

521
nights of emergency accommodation provided by Nightstop for homeless people across Flintshire, Denbighshire and Conwy (17-18)

Perchnogion Tai Nightstop

Caiff pobl ifanc eu rhoi mewn llety gyda Pherchnogion Tai Cofrestredig sy’n byw ar draws Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Sir Conwy. I gael gwybodaeth am sut mae dod yn Berchennog Tai cliciwch yma.

Lleoliadau Nightstop

Nightstop Sir Ddinbych– Cefnogi pobl ifanc rhwng 16 – 21 oed

Ffôn: 01352 700838
Ffacs: 01352 700838
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Swyddfeydd yr Ail Lawr, 9 Stryd Gaer, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1EG

Nightstop Sir y Fflint – Cefnogi pobl ifanc rhwng 16 – 21 oed

Ffôn: 01352 700838
Ffacs: 01352 700838
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Swyddfeydd yr Ail Lawr, 9 Stryd Gaer, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1EG

Nightstop Sir Conwy – Cefnogi pobl ifanc rhwng 16 – 21 oed

Ffôn: 01492 576986
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Heulwen, Ffordd Glyn y Marl, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9NS

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Related articles

On Friday 24th May we launched our new Young Persons' Hub. The hub will bring together our current services working with young people in Liverpool, providing an 'all in one place' service.

A Householder, Lisa, and Young person, Leaninna, from Wirral Supported Lodgings were featured on BBC Radio Merseyside and spoke about their experiences with the project.  Lisa spoke about what it is like to be a Householder as the program advertised the need for Householders in our projects across Merseyside and North Wales.  

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2021 Local Solutions