Floating Support Sir y Fflint

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynorthwyo ac yn cefnogi pobl ifanc rhwng 16-25 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sydd yn ddigartref ac angen cefnogaeth i reoli eu tenantiaeth er mwyn iddyn nhw barhau i fyw yn annibynnol yn eu cartref. Mae’r gefnogaeth yn hyblyg er mwyn cyd-fynd gyda sefyllfa pob person ifanc.

Gall y gefnogaeth gynnwys:

  • Cysylltu gyda landlordiaid
  • Cysylltu gyda gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint gan gynnwys y Tîm Porth Tai, y tîm ymadael â gofal ayb
  • Cysylltu’r person ifanc gyda gwasanaethau cefnogi eraill er enghraifft, Gwasanaethau Cyngor ar Bopeth, gwasanaethau iechyd ac iechyd meddwl a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, lle bo’n briodol
  • Cefnogaeth i ddod o hyd i a chynnal budd-daliadau y mae hawl gan y person ifanc i’w derbyn
  • Cymorth gyda delio gyda darparwyr gwasanaethau defnyddiol
  • Cynnig cyngor a chefnogaeth ar sut mae rheoli a chynnal tenantiaeth
  • Cefnogaeth i ddod o hyd i a chynnal hyfforddiant a gwaith

31
Young people supported (17-18)

Atgyfeiriadau

Cysylltwch gyda Thîm Porth Sir y Fflint (01352 703515) i ofyn am atgyfeiriad os bydd ein cefnogaeth o fudd ichi.

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01352 700838
Ffacs: 01352 700838
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Swyddfeydd yr Ail Lawr, 9 Ffordd Gaer, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1EG

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2018 Local Solutions