Pasport Ailgartrefu

Mae’r Pasport Ailgartrefu yn gwrs sgiliau tenantiaeth sydd wedi’i lunio er mwyn gwella sgiliau a hyder pobl fregus sy’n ymgymryd â thenantiaeth – mae ar gael ar-lein ac all-lein.

Mae’r cwrs wedi’i lunio gan staff sy’n gweithio gyda phobl ifanc digartref o wasanaethau digartrefedd Local Solutions. Caiff y cwrs bellach ei ddefnyddio gan gymdeithasau tai, timoedd ymadael â gofal, hosteli, gwasanaethau iechyd meddwl a gwasanaeth troseddwyr ifanc.

Mae’r cwrs yn cynnwys 10 uned sy’n mynd i’r afael â phrif elfennau sy’n ymwneud â chynnal tenantiaeth. Mae’n gwbl gyfoes gydag adrannau yn edrych ar Gredyd Cynhwysol, Ataliadau a chanolbwyntio ar fod ‘yn barod am gyd-denantiaeth’.

Mae pobl ifanc a bregus yn wynebu heriau sylweddol wrth sefydlu eu cartrefi eu hunain a chynnal eu tenantiaethau. Cafodd y cwrs ei lunio er mwyn bod yn arf ataliol gyda’r bwriad o leihau methiannau tenantiaeth sy’n cael effaith ar les unigolyn a hefyd yn gostus iawn yn ariannol i gymdeithasau tai ac i’r gymdeithas.

Cysylltwch:

  • Am fwy o wybodaeth,
  • I roi cynnig ar ein cwrs ar-lein
  • Am wybodaeth am yr hyfforddiant staff a’r gweithdai i gleientiaid allwn ni eu cynnig

You can view our Impact Paper here. 

More information?  Visit the Resettlement Passport Website

Ffoniwch 0151 7052338
Twitter @resettlementpp

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 Thanks to investment from One Ark
Thanks to investment from One Ark

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2018 Local Solutions