Llety â Chymorth

Dod yn Berchennog Tŷ

Mae ein gwasanaethau Llety gyda Chefnogaeth yn dibynnu ar ‘Berchnogion Tai’ sy’n deuluoedd, cyplau neu unigolion sy’n gosod ystafell wely yn eu cartref i berson ifanc digartref ac yn rhoi iddyn nhw gefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Caiff pobl ifanc eu ‘paru’ gyda Pherchnogion Tai, gan ystyried elfennau fel lleoliad y cartref, personoliaethau, y teulu, cenedl rhyw ayb. Rydym ni bob tro yn chwilio am Berchnogion Tai newydd ar draws y Gwasanaethau Llety gyda Chefnogaeth.

Math o gefnogaeth y mae Perchnogion Tai yn ei gynnig:

  • Cefnogaeth ymarferol i ddatblygu sgiliau, er enghraifft, cyllidebu, coginio a glanhau
  • Cefnogaeth emosiynol a gwneud ymdrech i helpu’r person ifanc deimlo’n saff ac yn ddiogel
  • Darparu ystafell wely gyda dodrefn a dau bryd o fwyd y dydd
  • Cyfarfod a chyfathrebu’n rheolaidd gyda phrif swyddog y person ifanc

Mae Perchnogion Tai yn derbyn cefnogaeth a hyfforddiant rheolaidd yn ogystal â thâl wythnosol tuag at gostau gofalu am y person ifanc.

Mae’r broses asesu er mwyn dod yn Berchennog Tai yn cynnwys profion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, geirdaon ac asesiad gydag un o reolwyr y Gwasanaeth Llety gyda Chefnogaeth.


Above: ‘Un o’n Perchnogion Tai o Brestatyn gyda’r person ifanc mae hi’n ei gefnogi’ .

Mae ein gwasanaethau Nightstop yng Ngogledd Cymru a’n gwasanaeth Knowsley Crash Bed hefyd yn dibynnu ar Berchnogion Tai i gynnig llety mewn argyfwng i bobl ifanc digartref. Bydd Perchnogion Tai yr ardal hon yn gallu trafod ydy hi’n fwy addas iddyn nhw gefnogi’r ddarpariaeth mewn argyfwng, llety tymor hirach neu’r ddau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda gwasanaeth eich ardal neu cwblhewch y ffurflen gysylltu isod.

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

  

In this section

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2018 Local Solutions