Llety â Chymorth

Make a donation

£25
Sponsor a room at one of our hostels for a day and make a real difference
Make a donation using Virgin Money Giving

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynnig llety gyda theulu i bobl ifanc digartref ac mae ar gael mewn 7 bwrdeistref ar draws Glannau Merswy a Gogledd Cymru. Caiff bobl ifanc lety gyda ‘Pherchnogion Tai’ cofrestredig yn eu cartrefi. Bydd ganddyn nhw eu hystafelloedd gwely eu hunain ac yn rhannu’r gegin a’r ystafell ymolchi. Mae hwn yn ddewis arall dros aros mewn hostel. Bydd pob person ifanc yn derbyn cefnogaeth gan eu Perchennog Tŷ a’u swyddog cefnogi.

Mae’r gefnogaeth ymarferol ac emosiynol sydd ar gael yn cynnwys:

  • Ystafell wely gyda dodrefn mewn cartref
  • Cymorth i ddod o hyd i addysg a gwaith
  • Cymorth i dderbyn budd-daliadau y mae gan y person ifanc hawl i’w derbyn
  • Cefnogaeth i ddatblygu sgiliau byw yn annibynnol, er enghraifft, cyllidebu, coginio ayb.
  • Cymorth i dderbyn cefnogaeth arbenigol
  • Cefnogaeth i ennill sgiliau a magu hyder er mwyn cynnal tenantiaeth trwy’r rhaglen Pasport Ailgartrefu a dod o hyd i lety sefydlog er mwyn symud ymlaen

147
Young people accommodated through Supported Lodgings (17-18)

Pwy ydy Perchnogion Tai y cynllun Llety gyda Chefnogaeth?

Mae Perchnogion Tai yn aelodau o’r gymuned sydd ag ystafell wely sbâr ac eisiau cefnogi person ifanc. Caiff pob Perchennog Tŷ ei asesu i weld ydyn nhw’n addas, byddan nhw’n ymgymryd â phrofion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ac yn derbyn hyfforddiant a goruchwyliaeth rheolaidd yn ogystal â chefnogaeth gan staff yr ardal.  Mwy o wybodaeth yma.

Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei wybod yn ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, mae cefnogaeth ar gael. Cliciwch yma i weld y camau nesaf i'w cymryd yn eich ardal chi.

Dilynwch ni ar Facebook: Supported Lodgings, Local Solutions

Lleoliadau Cymru

Llety gyda Chefnogaeth yn Sir Ddinbych – Cefnogi pobl ifanc rhwng 16-21 oed

Ffôn: 01352 700838
Ffacs: 01352 700838
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Swyddfeydd yr Ail Lawr, 9 Ffordd Gaer, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1EG

Llety gyda Chefnogaeth yn Sir y Fflint – Cefnogi pobl ifanc rhwng 16-21 oed

Ffôn: 01352 700838
Ffacs: 01352 700838
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Swyddfeydd yr Ail Lawr, 9 Ffordd Gaer, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1EG

Llety gyda Chefnogaeth Sir Conwy – Cefnogi pobl ifanc rhwng 16-21 oed

Ffôn: 01492 576986
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Heulwen, Ffordd Glyn y Marl Rd, Cyffordd Llandudno, Conwy, LL31 9NS

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

In this section

Mynegai Erthyglau

Related articles

On Friday 24th May we launched our new Young Persons' Hub. The hub will bring together our current services working with young people in Liverpool, providing an 'all in one place' service.

A Householder, Lisa, and Young person, Leaninna, from Wirral Supported Lodgings were featured on BBC Radio Merseyside and spoke about their experiences with the project.  Lisa spoke about what it is like to be a Householder as the program advertised the need for Householders in our projects across Merseyside and North Wales.  

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2021 Local Solutions