Yn ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

Mae cefnogaeth ar gael os ydych chi’n dod yn ddigartref neu yn meddwl eich bod chi ar fin dod yn ddigartref. Mae pobl yn dod yn ddigartref am nifer o resymau gwahanol, y peth pwysicaf ydy eich bod chi’n derbyn cymorth cyn gynted â phosibl. Hyd yn oed os ydych chi’n symud o un soffa i’r llall neu yn aros gyda gwahanol ffrindiau, ceisiwch gymorth yn syth.

Yn ddigartref yn Sefton?

Tîm Dewisiadau Tai Sefton– 0151 934354 neu allan o oriau gwaith 0151 9343555

Yn ddigartref yn Knowsley?

Tîm Dewisiadau Tai Knowsley– 0800 6940280

Yn ddigartref yn Lerpwl ?

Llinell Gymorth – 0151 2333800

Bydd arnoch chi angen mynd i bwynt asesu Mainstay am gyfweliad. Fe wnân nhw yna eich atgyfeirio at gefnogaeth addas.

Yn ddigartref yng Nghilgwri?

16 neu 17 – Ffoniwch Response ar 0151 6664123 neu allan o oriau gwaith 0151 6776557

18+ - Ffoniwch Dîm Dewisiadau Tai Cilgwri 0151 6665511

Yn ddigartref yn Sir y Fflint?

Ffoniwch Borth Sir y Fflint 01352 703515 neu lety allan o oriau gwaith 0845 373 3665

Yn ddigartref yn Sir Ddinbych?

Tîm Dewisiadau Tai – 01824712372 neu allan o oriau gwaith 08450533116

Yn ddigartref yng Nghonwy?

Tîm Datrysiadau Tai - 03001240050

Beth ddylech ei wneud?

  1. Cysylltwch gyda’r tîm digartref yn eich ardal ac ewch i’ch apwyntiadau gyda nhw.
  2. Cadwch eich gafael ar y rhain: eich cerdyn adnabod, Rhif Yswiriant Gwladol, manylion banc, ayb.
  3. Gwnewch eich coleg/hyfforddiant/gwaith yn flaenoriaeth a chadwch eich apwyntiadau gyda’r Asiantaeth Fudd-daliadau.
  4. Dywedwch wrth bobl yn eich coleg/gwaith/Asiantaeth Fudd-daliadau am yr hyn sy’n digwydd, efallai y gallan nhw fod yn fwy hyblyg.

Mae mwy o wybodaeth ar gael ar wefan Shelter, trwy linell gymorth Shelter am ddim– 0808 8004444 neu ceisiwch gymorth  yn eich swyddfa Cyngor ar Bopeth leol.

 

Related articles

Peter, 19, was referred to the AIMS project when he was given an eviction notice from a young person’s hostel. Peter suffered with poor mental health due to the loss of his mother at a young age and was using cannabis and legal highs as a coping mechanism. His AIMS mentor mediated between Peter and hostel staff to develop a behavioural contract, so that Peter did not become homeless again.

Bullybusters launched their first school surgery last week at Kirkby High. The team set up a stand in the dinner hall and students were able to approach them very informally with any questions they had. It was particularly aimed at supporting Year 7s who have just moved to the school and are settling into secondary school.

Congratulations to our Carers of the Quarter:

 

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

Copyright © 2021 Local Solutions