Plas Bellin - Hostel i Deuluoedd

Mae Plas Bellin yn cynnig llety dros dro gyda chefnogaeth i hyd at 23 teulu. Mae staff yn gweithio ym Mhlas Bellin 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos. Mae’r tîm cefnogi, sy’n cynnwys cydlynwyr a gweithwyr cefnogi yn gyfrifol am ddarparu cyd-gefnogaeth sy’n cynnwys gweithio gydag aml-asiantaeth er mwyn helpu pob un sy’n defnyddio’r gwasanaethau i gyflawni’r deilliannau ar eu cynlluniau cefnogi personol. 

50
families supported, including 65 children (16-17)

Mae Plas Bellin yn gwella bywydau trwy wneud y canlynol: 

  • Cynnig asesiad a chynllun cefnogi i bob teulu yn seiliedig ar eu hanghenion personol
  • Helpu gyda dod o hyd i a dal gafael ar addysg a gwaith, lle bo’n briodol
  • Atgyfeirio at wasanaethau arbenigol gan gynnwys gwasanaethau iechyd meddwl a chamddefnyddio sylweddau
  • Cefnogi pobl i ennill sgiliau a magu hyder er mwyn cynnal tenantiaeth trwy’r rhaglen Pasport Ailgartrefu a dod o hyd i lety sefydlog er mwyn symud ymlaen
  • Cefnogi teuluoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau pwrpasol
  • Cynnig amgylchedd diogel a chadarnhaol sy’n arwain at gyflawni deilliannau.

Sut mae derbyn y gwasanaeth? 

Caiff yr holl atgyfeiriadau eu derbyn gan y Porth Cefnogi Pobl trwy Dîm Digartrefedd Cyngor Sir y Fflint.

Yn Digartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref?

Os ydych chi neu rywun rydych chi'n ei wybod yn ddigartref neu sydd mewn perygl o fod yn ddigartref, mae cefnogaeth ar gael. Cliciwch yma i weld y camau nesaf i'w cymryd yn eich ardal chi.

Lleoliad / Manylion Cyswllt: Local Solutions, Plas Bellin, Lôn Oakenholt, Neuadd Llaneurgain, Sir y Fflint,
CH7 6DF
Ffôn: 01244 813562
Ffacs: 01244 819914

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Related articles

We were pleased to welcome the new Lord Lieutenant of Merseyside, Mr. Mark Blundell DL, for a tour of services at Local Solutions on Monday 15th January 2018

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

We won't share your details with any third parties.

Copyright © 2018 Local Solutions