Floating Support Sir y Fflint

Mae’r gwasanaeth hwn yn cynorthwyo ac yn cefnogi pobl ifanc rhwng 16-25 oed sydd mewn perygl o fod yn ddigartref neu sydd yn ddigartref ac angen cefnogaeth i reoli eu tenantiaeth er mwyn iddyn nhw barhau i fyw yn annibynnol yn eu cartref. Mae’r gefnogaeth yn hyblyg er mwyn cyd-fynd gyda sefyllfa pob person ifanc.

Gall y gefnogaeth gynnwys:

  • Cysylltu gyda landlordiaid
  • Cysylltu gyda gwasanaethau Cyngor Sir y Fflint gan gynnwys y Tîm Porth Tai, y tîm ymadael â gofal ayb
  • Cysylltu’r person ifanc gyda gwasanaethau cefnogi eraill er enghraifft, Gwasanaethau Cyngor ar Bopeth, gwasanaethau iechyd ac iechyd meddwl a gwasanaethau camddefnyddio sylweddau, lle bo’n briodol
  • Cefnogaeth i ddod o hyd i a chynnal budd-daliadau y mae hawl gan y person ifanc i’w derbyn
  • Cymorth gyda delio gyda darparwyr gwasanaethau defnyddiol
  • Cynnig cyngor a chefnogaeth ar sut mae rheoli a chynnal tenantiaeth
  • Cefnogaeth i ddod o hyd i a chynnal hyfforddiant a gwaith

54
Young people supported (16-17)

Atgyfeiriadau

Cysylltwch gyda Thîm Porth Sir y Fflint (01352 703515) i ofyn am atgyfeiriad os bydd ein cefnogaeth o fudd ichi.

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Manylion Cyswllt

Ffôn: 01352 700838
Ffacs: 01352 700838
E-bost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.; Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.
Swyddfeydd yr Ail Lawr, 9 Ffordd Gaer, Yr Wyddgrug, Sir y Fflint, CH7 1EG

Related articles

We were pleased to welcome the new Lord Lieutenant of Merseyside, Mr. Mark Blundell DL, for a tour of services at Local Solutions on Monday 15th January 2018

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

We won't share your details with any third parties.

Copyright © 2018 Local Solutions