Llety â Chymorth

Dod yn Berchennog Tŷ

Mae ein gwasanaethau Llety gyda Chefnogaeth yn dibynnu ar ‘Berchnogion Tai’ sy’n deuluoedd, cyplau neu unigolion sy’n gosod ystafell wely yn eu cartref i berson ifanc digartref ac yn rhoi iddyn nhw gefnogaeth ymarferol ac emosiynol.

Caiff pobl ifanc eu ‘paru’ gyda Pherchnogion Tai, gan ystyried elfennau fel lleoliad y cartref, personoliaethau, y teulu, cenedl rhyw ayb. Rydym ni bob tro yn chwilio am Berchnogion Tai newydd ar draws y Gwasanaethau Llety gyda Chefnogaeth.

Math o gefnogaeth y mae Perchnogion Tai yn ei gynnig:

  • Cefnogaeth ymarferol i ddatblygu sgiliau, er enghraifft, cyllidebu, coginio a glanhau
  • Cefnogaeth emosiynol a gwneud ymdrech i helpu’r person ifanc deimlo’n saff ac yn ddiogel
  • Darparu ystafell wely gyda dodrefn a dau bryd o fwyd y dydd
  • Cyfarfod a chyfathrebu’n rheolaidd gyda phrif swyddog y person ifanc

Mae Perchnogion Tai yn derbyn cefnogaeth a hyfforddiant rheolaidd yn ogystal â thâl wythnosol tuag at gostau gofalu am y person ifanc.

Mae’r broses asesu er mwyn dod yn Berchennog Tai yn cynnwys profion y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, geirdaon ac asesiad gydag un o reolwyr y Gwasanaeth Llety gyda Chefnogaeth.


Above: ‘Un o’n Perchnogion Tai o Brestatyn gyda’r person ifanc mae hi’n ei gefnogi’ .

Mae ein gwasanaethau Nightstop yng Ngogledd Cymru a’n gwasanaeth Knowsley Crash Bed hefyd yn dibynnu ar Berchnogion Tai i gynnig llety mewn argyfwng i bobl ifanc digartref. Bydd Perchnogion Tai yr ardal hon yn gallu trafod ydy hi’n fwy addas iddyn nhw gefnogi’r ddarpariaeth mewn argyfwng, llety tymor hirach neu’r ddau.

Am fwy o wybodaeth, cysylltwch gyda gwasanaeth eich ardal neu cwblhewch y ffurflen gysylltu isod.

Address

Mount Vernon Green
Hall Lane
Liverpool
L7 8TF

Contact info

P: 0151 709 0990
E: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

  

In this section

Related articles

We were pleased to welcome the new Lord Lieutenant of Merseyside, Mr. Mark Blundell DL, for a tour of services at Local Solutions on Monday 15th January 2018

Stay up to date with our news, sign up to our newsletter now

We won't share your details with any third parties.

Copyright © 2018 Local Solutions